دورآباد

سایت ما را از دور می بینید

دورآباد

سایت ما را از دور می بینید

همسنگران
لطفا در صورت مشاهده محتویاتی که برازنده خنده حلال نمی باشند با ذکر دلیل، تذکر دهید. با تشکر

۴۳ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «دکتر» ثبت شده است


این جملات را «دکتر رامین صیادزاده» پزشک اردبیلی در سالن انتظار مطبش نصب کرده است
+ رهیافتگان
  • دوری خان
اشتراک گذاري
  • دوری خان
اشتراک گذاري

51.4 مگابایت          ۲۲:32            flv              دانلود
90 مگابایت            ۲۲:32            MP4            دانلود
182 مگابایت          ۲۲:32            MP4            دانلود

  • دوری خان
اشتراک گذاري

30 مگابایت            ۱۶:۴۹            flv               دانلود
55 مگابایت            ۱۶:۴۹            MP4            دانلود
111 مگابایت          ۱۶:۴۹            MP4            دانلود

-:- دسترسی سریع به لینک دانلود تمامی قسمتهای "دکتر سلام" -:-
  • دوری خان
اشتراک گذاري

44.1 مگابایت         ۲۳:۳۳            flv               دانلود
77 مگابایت            ۲۳:۳۳            MP4            دانلود
156 مگابایت          ۲۳:۳۳            MP4            دانلود

-:- دسترسی سریع به لینک دانلود تمامی قسمتهای "دکتر سلام" -:-
  • دوری خان
اشتراک گذاري

46.8 مگابایت         ۲۵:۱۴            flv               دانلود
82 مگابایت            ۲۵:۱۴            MP4            دانلود
166 مگابایت          ۲۵:۱۴            MP4            دانلود

-:- دسترسی سریع به لینک دانلود تمامی قسمتهای "دکتر سلام" -:-
  • دوری خان
اشتراک گذاري


40.8 مگابایت         ۱۸:۱۲            flv               دانلود
82 مگابایت            ۱۸:۱۲            MP4            دانلود
146 مگابایت          ۱۸:۱۲            MP4            دانلود

-:- دسترسی سریع به لینک دانلود تمامی قسمتهای "دکتر سلام" -:-
  • دوری خان
اشتراک گذاري

43 مگابایت            23:58            flv               دانلود
98 مگابایت            23:58            MP4            دانلود
196 مگابایت          23:58            MP4            دانلود

-:- دسترسی سریع به لینک دانلود تمامی قسمتهای "دکتر سلام" -:-
  • دوری خان
اشتراک گذاري

54 مگابایت            31:55            flv               دانلود
97 مگابایت            31:55            MP4            دانلود
199 مگابایت          31:55            MP4            دانلود

-:- دسترسی سریع به لینک دانلود تمامی قسمتهای "دکتر سلام" -:-
  • دوری خان
اشتراک گذاري

45 مگابایت            27:44            flv               دانلود
90 مگابایت            27:44            MP4            دانلود
187 مگابایت          27:44            MP4            دانلود

-:- دسترسی سریع به لینک دانلود تمامی قسمتهای "دکتر سلام" -:-
  • دوری خان
اشتراک گذاري